Ústna forma internej časti MS 2017

MIMORIADNY TERMÍN - SEPTEMBER 2017

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

13. september 2017

ANGLICKÝ JAZYK, úroveň B1, B2

13. september 2017

NEMECKÝ JAZYK, úroveň B1, B2

13. september 2017