Pokyny NÚCEM

Všetky pokyny Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania nájdete v podstránkach  

(pokyny pre predsedov, pokyny pre administrátorov, pokyny a kritéria na hodnotenie) prípadne na stránke www.nucem.sk